mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu
Poznaniu
Rok szkolny 2017/2018