mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Logo szkoły
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu
Poznaniu