mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. inż. Tadeusza Tańskiego
w Poznaniu